Služby What we do?

Naše společnost dodává projektovou dokumentaci všech stupňů (výběrová řízení, stavební povolení, realizační) se zaměřením na oblast elektro. Orientujeme se zejména na energetiku, těžební průmysl, obnovitelné zdroje, vše s ohledem na požadavky koncového zákazníka v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami.

Naše společnost disponuje projektovými manažery, kteří jsou certifikováni v mezinárodní metodice projektového řízení PRINCE2.

Provádíme technologická, softwarová a metodická školení v širokém spektru oborů. Naši lektoři jsou odborníky přímo ze školeného oboru.

Jednou z naší činností je vývoj aplikačního software se zaměřením na automatizaci procesu. Jsme schopni vyvinout software pro PLC, HMI, SCADA systémy, dohledové systémy, webové aplikace, atd...Nabízíme software vyvinutý zákazníkům na míru dle jejich bussiness požadavkům od řízení samotné technologie až po analytické nástroje, které odhalí problémy ve vaší technologii.

Provádíme měření všech elektrických veličin elektrických strojů a pohonů, mechanických veličin strojních zařízení, teplot, tlaků, otáček, vibrací, průtoků kapalných i sypkých materiálů, chemických vlastností látek, vlhkosti, pH apod, za pomoci moderní techniky. Měření provádíme a vyhodnocujeme podle nejnovějších evropských norem ČSN EN 61000-4-7, 61000-2-4, 61000-2-2, ČSN EN 50160, 55011, 55014, 55015 a 55016. Na základě naměřených hodnot zpracováváme protokoly o měření, různé typy studií a odborné posudky.

Data mining nebo-li analýza nebo vytěžování dat. Využíváme moderní techniky k analýze dat za účelem získat z nasbíraných dat co nejvíce informací. Analýzu dat používáme zejména v oblasti obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elektrárny) k automatickému rozpoznání snížení výroby elektrické energie vlivem zhoršování kvality fotovoltaického panelu, přehoření DC pojistky, nebo poruchy střídače. Tyto metody lze s výhodou využít všude tam, kde vytváříme statistiky, optimalizujeme procesy, proaktivně řídíme poruchové stavy nebo predikujeme vývoj - oteplení zařízení, poruchy zařízení, výrobu elektrické energie, atd.

Nabízíme poradenskou a konzultační činnost ve všech oblastech našeho podnikání.

Nabízíme služby správy a provozu ICT infrastruktury koncového uživatele, a to zejména v oblastech správy a provozu HW infrastruktury, správy a provozu vybraných systémových služeb a aplikací, správy a provozu datových úložišť a zálohovacích systémů.

Na zakázku navrhujeme a vyrábíme elektronické systémy a zařízení na bázi jednočipových procesorů firmy ATMEL. Nabízíme služby týkající se návrhu elektrických obvodů, osazení plošných spojů a výroby funkčních prototypů. Umíme navrhnout mechanické uspořádání a zkompletovat elektronické zařízení. Zajistíme integraci nového elektronického systému do vaší technologie.

Informační systém společnosti VRBA Sys, s.r.o., který umožňuje dálkovou správu zařízení jako jsou zejména fotovoltaické elektrárny, distribuční trafostanice, čerpací stanice, ČOV, regulace tepla v budovách, atd. Informační systém byl vyvinut pro zákazníky společnosti.

Software

Navrhujeme a vyvíjíme aplikační software předních dodavatelů automatických řídicích systémů jako jsou systémy firmy Siemens, Allen Bradley, Wago a další.

Vývoj hardware

Provádíme návrh designu, analýzu požadavků, vývoj a výrobu elektronických systémů na klíč v souladu s požadavky koncového uživatele elektronických systémů.

Řízení kvality

Naši manažeři jsou vyškoleni certifikováni v mezinárodně uznávané metodice projektového řízení PRINCE2, úroveň PRACTITIONER, u akreditované společnosti.

Portál

Informační systém, který umožňuje dálkovou správu zařízení jako jsou zejména fotovoltaické elektrárny, distribuční trafostanice, čerpací stanice, atd.